Protupožarni sustavi u suhoj gradnji

Protupožarni sustavi – crtež požarnih odjeljaka u poslovnoj zgradi s garažom

Osigurati siguran izlaz u slučaju požara svim stanarima zgrade od izuzetne je važnosti. Propisi nalažu uporabu požarnih odjeljaka za ograničavanje vatre na mjesto gdje je nastala i sprječavanje širenja dima, posebice u izlaze u nuždi. Brzinu širenja požara potrebno je kontrolirati dok vatrogasci ili mehanički sustavi ne stave požar pod kontrolu ili ga ugase.

Gips je prirodni materijal za usporavanje vatre. Kada se izlože vatri, gipskartonske ploče ispuštaju vodu u obliku vodene pare i negorive su. Uz prirodne prednosti gipsa, tvrtka Siniat je razvila cijeli sustav protupožarnih rješenja koji osiguravaju racionalniju i veću otpornost na požar primjenom inovativnih materijala i naprednih sustava.

USPOREDBA: REAKCIJA NA POŽAR I OTPORNOST NA POŽAR

Protupožarna rješenja moraju kontrolirati i upravljati požarom na nekoliko načina. Prilikom projektiranja protupožarnih rješenja, naši stručnjaci uzimaju u obzir različite zahtjeve i propise koji će biti primjenjivi na konačno ugrađeno rješenje. Rješenja ugrađena u zgradu trebaju imati dvije karakteristike:

 • reakciju na požar, koja će usporiti širenje požara tijekom prvih faza
 • otpornost na požar, koja odgađa i sprječava širenje požara u zgradi (vidjeti upravljanje požarom u zgradi).
Reakcija na požar (ograničava rast požara) i otpornost na požar (sprječava širenje požara na druge prostore) – prikaz razlike

REAKCIJA NA POŽAR

Reakcija na požar odnosi se na gorivost i zapaljivost određenog materijala i načina na koji doprinosi razvoju i širenju požara.

Rezultati ispitivanja reakcije na požar klasificirani su u skladu s europskom normom EN 13501-1, koja mjeri:

 • Zapaljivost materijala. Ispituju se njegovo vrijeme zapaljenja, širenje požara, energetski doprinos, te se ocjenjuje od A1 do F - s tim da je A1 najveća razina negorivosti.

 • Emisija dima je ključan faktor koji definira evakuaciju korisnika zgrade i omogućava brz pristup vatrogascima tijekom požara. Svojstvo se ocjenjuje od S1 do S3.

 • Pojava gorivih kapljica koje mogu uzrokovati razvoj sekundarnih požara i ugroziti sigurnost vatrogasaca. Kapljice se ocjenjuju od d0 do d2.

OTPORNOST NA POŽAR

Rješenja koja su otporna na požar pomažu kontrolirati rast i širenje požara unutar zgrade. Osiguravaju način za evakuaciju stanara i dozvoljavaju pristup vatrogascima za gašenje požara.

Rezultati ispitivanja otpornosti na požar mjere se u vremenu, na primjer 30 ili 60 minuta, a svojstvo se mjeri kao nenosivo ili nosivo. Nenosiva rješenja imaju klasifikaciju ispitivanja za cjelovitost (E) i toplinsku izolativnost (I), dok nosiva rješenja imaju klasifikaciju za nosivost (R).

Nenosivo rješenje imat će EI rezultat vremena, a nosivo rješenje imat će REI rezultat. Važno je napomenuti da nenosivo rješenje sa 60 minuta otpornosti na požar (EI60) možda neće imati nosivi rezultat (REI60) istog vremena.

Ispitivanje nosivosti (R), cjelovitosti (E) i izolativnosti (I) uzima u obzir sljedeće:

Otpornost na požar: nosivost (R) - crtež

Nosivost (R)

Nosivost je sposobnost rješenja da izdrži navedena mehanička djelovanja dok je izloženo požaru bez gubitka stabilnosti konstrukcije. Kriteriji primijenjeni za određivanje gubitka stabilnosti uključuju stopu deformacije - navedena je maksimalna granica stvarne deformacije.

Otpornost na požar: cjelovitost (E) - crtež

Cjelovitost (E)

Cjelovitost je sposobnost pregradnog rješenja da izdrži izloženost požaru s jedne strane bez širenja požara na neizloženu stranu. Cjelovitost se ispituje na tri aspekta:

 • pukotine ili otvori koji nadilaze dane dimenzije
 • zapaljenje pamučne podloge na strani neizloženoj požaru
 • kontinuirani plamen koji prolazi na neizloženu stranu
Otpornost na požar: izolativnost (I) - crtež

Izolativnost (I)

Toplinska izolativnost je sposobnost rješenja da ograniči podizanje temperature na neizloženoj strani ispod navedenih razina: time se osigurava da se neizložena strana ili obližnji materijali neće zapaliti uslijed požara.

PROTUPOŽARNI PROPISI

Svaki pasivni zaštitni sustav dobar je onoliko koliko je dobar postupak njegove montaže. U Hrvatskoj su na snazi relevantni lokalni zakoni i propisi o protupožarnoj zaštiti:

 • Zakon o zaštiti od požara, NN 92/2010
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/2013
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 87/2015

PROTUPOŽARNI SUSTAVI – PRAKTIČNI SAVJETI

Zahvaljujući našoj stručnosti, razvili smo brojna protupožarna rješenja koja odgovaraju brojnim različitim okruženjima i propisima. Kada birate sustav za vašu zgradu, trebate uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 • Pružanje prave razine krutosti pregrade za sveukupnu visinu konstrukcije. Kada su rješenja izložena požaru, metalni profili će se početi širiti, a istovremeno će razlika u temperaturi u prirubnici između vruće i hladne strane saviti pregradu. Ako se tijekom ugradnje ne izvede zazor, savijanje će biti veće i naprezanja na pregradu će biti veća, dovodeći do slabljenja ploča. Stoga će ispravna ugradnja profila s izvedenim zazorom tijekom ugradnje osigurati bolja svojstva sustava.

 • Spojevi ploča mogu biti jedno od prvih mjesta popuštanja tijekom požara; okomiti i vodoravni spojevi ploča ne bi se smjeli poklapati na suprotnim stranama pregrade.

 • Uporaba izolacije u sustavu može imati negativni ili pozitivni učinak, ovisno o primjenjenoj vrsti izolacijskog materijala u kombinaciji s vrstom sustava. Iz tog je razloga važno strogo slijediti detalje navedene u tehničkoj dokumentaciji. Udaljenost pričvršćivanja vijcima od ruba mora se povećati, a udaljenost između središta vijaka smanjiti kako bi se smanjio negativni učinak toplinskog naprezanja koji smanjuje ploču tijekom požara. Ploča će tada ostati na mjestu i dulje djelovati kao štit od požara.

POMOĆ ZA VAŠ PROJEKT

Protupožarni sustavi su učinkoviti samo ukoliko su ispravno ugrađeni. Naši lokalni Siniat tehnički timovi osiguravaju pomoć našim kupcima da im omoguće ispravnu ugradnju svih elemenata svakog rješenja - neispravna ugradnja može smanjiti postignuto svojstvo. Radimo s našim izvođačima da osiguramo njihovo potrebno znanje za obavljanje radova prema propisanim standardima.

Niste sigurni koja biste rješenja otporna na požar trebali odabrati za svoj projekt ili vam trebaju dodatne informacije? Kontaktirajte naš tehnički tim ako vam treba tehnička pomoć.

NAŠA STRUČNOST

U našem međunarodnom centru za istraživanje i razvoj razvijamo protupožarna rješenja koja koriste pažljivu ravnotežu gipsa i protupožarnih aditiva da se dosegnu potrebne razine svojstava. Uz podršku našeg sestrinskog društva, Promata, vodećeg proizvođača sustava u pasivnoj protupožarnoj zaštiti i visokoučinkovitoj izolaciji, naši stručnjaci su razvili niz protupožarnih rješenja koja zadovoljavaju potrebe za veliki raspona primjena.

Naša rješenja su ispitana unutar društva u našem Tehničkom razvojnom centru u Avignonu, Francuska, te po potrebi u Promatovom Centru za razvoj i tehnologiju u Belgiji. Kada razvijemo konačno rješenje, rabimo nezavisne akreditirane institucije da bismo osigurali potrebne certifikate.

PRONAĐITE PROTUPOŽARNA RJEŠENJA ZA SVOJ PROJEKT >>>

Odaberite protupožarnu gipskartonsku ploču ili potpuno sistemsko rješenje za svoj projekt:

 • Protupožarne ploče
 • Protupožarni zidovi
 • Protupožarne obloge
 • Protupožarni stropovi
Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja
Ispitana i certificirana rješenja
Predani održivoj gradnji