Kristalin Silika

Idi na:

Politika sigurnosti u Siniatu i Kristalin Silika (kristalni silicij dioksid)

Siniat predviđa zahtjeve reguliranja i prenosi informacije u svezi Kristalin Silike (kristalnog silicij dioksida) kao dio svoje politike sigurnosti.

Stoga, u nastavku ćete pronaći najučestalija pitanja u svezi ove komponente, potencijalne rizike i preporuke za zaštitu.
Naš tim vam stoji na raspolaganju ukoliko imate neko dodatno pitanje.
Definicije:
KS: Kristalin Silika - kristalni silicij dioksid
RKS: Respiratorni kristalni silicij dioksid. Respiratorno znači: veličina čestice <10/15µ u zraku.
GIR: Granica izloženosti radnika
OZDO: Oprema za zaštitu disajnih organa

Što je Kristalin Silika (kristalni silicij dioksid)?
Ime silicij potječe od silicij dioksida (Si02) i uključuje minerale koji se sastoje samo od silikona i zraka.
Silicij postoji u deset različitih kristalnih formi. Čvrst je, kemijski inertan, i ima visoku točku topljenja.
Pošto je kvarc najrasprostranjenija forma kristalnog silicij dioksida (više od 90%), kvarc se ponekad koristi umjesto KS.
Silikon i silicij su potpuno različite stvari. Silikoni su sintetički polimeri u kojima su silikonski atomi spojeni s (karbon) organskim jedinjenjima.
Koji građevinski materijali sadrže kristalni silicij dioksid?
KS je zastupljen u svim vrstama stijena. Svi tipovi zemljišta sadrže bar tragove KS-a. Primjerice, pijesak i šljunak se u velikoj mjeri sastoje od KS-a.
Stoga, mnogi građevinski materijali koji u osnovi imaju minerale sastoje se od KS-a ili bar sadrže tragove KS-a.
Da li je respiratorni kristalni silicij dioksid isto što i kristalni silicij dioksida (fina čestica)?
Termin Respiratorni kristalni silicij dioksida je povezan s česticama čije su dimenzije toliko male da mogu prodrijeti do najdubljih dijelova pluća, alveola.
Materijali i finalni proizvodi (čvrsta masa) ne sadrže RKS kao takav. Međutim, RKS se može formirati ili izdvojiti iz ovih proizvoda kada se strojno obrade ili podvrgnu strojnim postupcima.
Da li je kristalni silicij dioksid štetan po zdravlje?
Jeste, ali samo ako se čestice prenose zrakom (RKS) ili udišu dulje vrijeme. Produženo i prekomjerno izlaganje finim česticama kristalnog silicij dioksida (RKS) može dovesti do poznate bolesti koja se zove silikoza. Zahvaljujući razvijenoj svijesti o riziku i primjeni preventivnih mjera koje podrazumijevaju ograničene vrijednosti u svim državama članicama, ova opaka bolest se može spriječiti. Osobe koje pate od silikoze su u velikom riziku da obole od raka pluća.

Kako se kristalni silicij dioksid klasificira?
KS je kancerogena supstancija što je potvrđeno od strane MAIR-a. MAIR je Međunarodna agencija za istraživanje raka. To jedna od najpoznatijih institucija u svijetu koja se bavi procijenom kancerogenih materija.
Isti je slučaj i s piljevinom od drveća. Prašina koja nastaje prigodom obrade drveta je također kancerogena materija.
Zašto Siniat stavlja oznaku na svoje proizvode?
Regulative se uglavnom odnose na potencijalnu opasnost od izlaganja radnika RKS-u. Mjeru u kojoj će oni biti izloženi nije moguće a ni jednostavno uvijek predvidjeti. To ne ovisi samo o sadržaju artikla već i o tomu kako se artikli tretiraju ili strojno obrađuju i koje mjere se poduzimaju. Stoga, Etex skupina je odlučila označiti KS sadržaj čak iako se to ne zahtjeva trenutnim regulativama.
Politika Etex skupine naglašava da proizvodi koji su na tržištu i sadrže više od 0.1% KS moraju biti označeni. Znak se stavlja na sve proizvode koji prelaze ovu graničnu vrijednost.
Montažni materijal: preporuke za zaštitu radnika
Gips-karton ploče
U postupku sječenja gips-karton ploča kada se koristi (strojni) brusni kamen bez ventilacije za uklanjanje prašine, razina prašine (čak i kada zanemarimo KS) ima tendenciju da pređe GIR i  može prouzrokovati industrijski bronhitis i ostaviti druge posljedice po zdravlje. Iako se provode mjere za suzbijanje prašine, mora se provjeriti jesu li one učinkovite ili ne. Ukoliko postoji sumnja da izloženost prelazi granicu GIR-a radnici moraju nositi OZDO. Kada se koristi običan ručni nož (što je često slučaj) za sječenje gips-karton ploča, vjerojatnoća za prekoračenje GIR-a je veoma mala.
Jedinjenja
Ista preporuka važi i za jedinjenja u fazama kada postoji mogućnost za oslobađanje prašine, posebno kod miješanja (praškasta jedinjenja) i postupaka koji uključuju pijesak (praškasta i gotova jedinjenja).
Distributeri: glavne preporuke
Distributeri se trebaju pridržavati oznaka na paletama i proizvodima i ne uklanjati ih. Oni vjerojatno distribuiraju i drugi građevinski materijal koji sadrži KS.
Postoji mogućnost da ih potrošači pitaju za značenje ovih oznaka i stoga bi im trebalo osigurati obuku o KS-u i njegovom potencijalnom utjecaju na zdravlje kako bi što točnije informirali korisnike. Na taj način će Siniat distributeri postati prepoznatljivi po znanju i profesionalnosti.  
Za više informacija posjetite internetske stranice: www.crystallinesilica.eu, www.eurosil.eu .