Idi na:

Spušteni stropovi osiguravanje stabilnosti

1. dio  Specifične strukturne potrebe spuštenih stropova od gipskartonskih ploča.      Osiguravanje stabilnosti kod horizontalnih opterećenja.
U skladu s regulativom iz područja seizmike, spušteni stropovi smatraju se nestrukturalnim komponentama kategorije A4 koji moraju zadovoljiti niz specifičnih zahtjeva :
Podloga na koju se pričvršćuje potkonstrukcija spuštenog stropova mora omogućiti otpornost i stabilnost prilikom horizontalnih i vertikalnih aktivnosti potresa, kao i tokom privremenog ili dugotrajnog izlaganja pritisku.
Spušteni stropovi  s površinom većom od 250m2 moraju biti podijeljeni na dvije nezavisne stropne jedinice maksimalne površine od 250m2 i to putem primjene razdvajajućih dilatacijskih spojnica ili uz pomoć zida koji se proteže do kote poda prostorije. Ove mjere pak mogu biti i izbjegnute ukoliko kalkulacija dokaže da sistem pričvršćivanja stropa može u potpunosti apsorbirati eventuelne deformacije.
Na mjestima gdje protupožarne ili druge instalacije prodiru kroz liniju stropa, osigurati dovoljno prostora da se strop može pomjerati nesmetano.
Ukoliko strop  sadrži više razina s različitim kutem spuštanja neophodno je osigurati  lateralnu stabilnost svakog segmenta 
Cijevi, ventilacijski kanali, kanali električnih kablova i druge instalacije ne smiju biti fiksirane direktno za spušteni strop. 
Spusteni
Osiguranje stabilnosti spuštenih stropova tokom horizontalnih pomjeranja može se postići na nekoliko načina, u ovisnosti od visine spuštanja i tipa podloge s koje se strop spušta. 
Spušteni stropovi  za koje se koriste distanceri i sidra ne zahtjevaju  nikakve dodatne mjere osiguranja jer predstavljaju krutu vezu koja zbog male visine spuštanja  prati horizontalno pomjeranje.  S druge strane spušteni stropovi koji se spuštaju više od 25cm i koji za spuštanje koriste žice s ušicom ili sistem nonijusa zahtjeva dodatno osiguranje. 
Kada je maksimalna visina spuštanja između visine 1,5m-2,0m, spušteni strop se dodatno osigurava profilima NIDA Metal (CD60 * 0.60mm, CW / UW 50, 75, 100 *0 .60mm) kojima se formira kruta veza s podlogom u obliku slova V ili X.  Donji dio krute veze fiksira se za sekundarni sloj potkonstrukcije spuštenog stropva. 
Slika ispod prikazuje shemu stabilizacije spuštenog stropa krutom vezom u obliku slova V postignutu uz pomoć profila Nida Metal CD60.

Ukoliko je visina spuštanja stropa veća od 2m neophodno je dizajnirati i postaviti nezavisnu vertikalnu metalnu konstrukciju koje će preuzeti sva opterećenja stropa i prenijeti ih na konstruktivne elemente zgrade. U cilju optimizacije troškova strukture, vertikale ove pomoćne konstrukcije se postavljaju na razmaku od 5m, tako da oni preuzimaju na sebe samo horizontalna opterećenja spuštenog stropa. Ostala vertikalna opterećenja preuzimaju na sebe Nonius nosači ili Žice sa ušicom.
U ovom slučaju primarna konstrukcija stropa bit će povezana kombinacijom distancera (na mjestima vješanja nezavisne metalne kontrukcije) i Nonius/klasičnim anker visilicama.
Vrlo važan segment kod dizajniranja i montaže ove metalne strukture je pozicioniranje nezavisnih nosača.  Oni moraju biti fiksirani idealno usporedno u odnosu na primarnu metalnu podkonstrukciju, odnosno na profile Nida Metal CD60. Slika ispod prikazuje opisane detalje :

Još jedan kriterij koji utječe na planiranje kontrabalansiranja samog spuštenog stropa je arhitektura samog stropa. U slučaju izoliranog stropa sistem kontrabalansa bit će postavljen u oba glavna pravca prema sljedećem opisu: perimetri će biti kontrabalansirani na kutevima i na ivicama stropa na međusobnom razmaku od 5,0m; sam centar stropa se dodatno kontrabalansira.

U slučaju da izolirani spušteni strop ima na boku kruto pričvršćivanje s kontruktivnim elementom zgrade u istom nivou s podkonstrukcijom Nida Metal CD/UD (ili s drugim nekonstruktivnim elementima s kapacitetom preuzimanja horizontalnog opterećenja) kontrabalanski će biti postavljeni u pravcu prostiranja kontruktivnog elementa zgrade s kojim je izvršen kruto spajanje, sve u skladu s crtežima ispod:

U slučaju da postoje kruti spojevi na dvije stranice stropa tada će on biti kontrabalansiran u skladu s dužinom prostiranja stropa. U koliko je upravna dužina prostiranja  na stranicu fiksnog  pričvršćivanja između 5 i 7 metara, onda se kontrabalansi moraju postaviti i na ovim stranama. Više detalja na crtežima ispod:

Primjenu svih ovih detalja isplanirati će arhitekt projekta, koji bi trebao uvažiti sve pojedinosti samog objekta.
Tim tehničke podrške Siniata spreman je da pružiti svoju podršku i tijekom projektiranja objekta kao i tijekom montaže pozicija na bazi sistema suhe gradnje. Sve što je potrebno je da nas kontaktirate putem telefona ili mailom.

Pogledajte ostale članke