Idi na:

GIPSKARTONSKI ZIDOVI U USPOREDBI S ZIDANIM ZIDOVIMA (ZA VELIKE VISINE)

Kao odgovor na često postavljano pitanje usporedbe gipskartonskih zidova i drugih tradicionalnih rješenja, napraviti ćemo analizu montaže sistema Suhomontažnih pregradnih zidova na primjeru trgovačkog centra. Zahtjev je da se višenamjenski poslovni prostor s vanjskim AB zidovima visine 8m razdvoji na dvije funkcionalne cjeline uz dodatne zahtjeve zaštite od požara.


Gipskartonski zidovi:
U slučaju gipskartonskih zidova velike visine, primjenjuju se uobičajena tipska rješenja. Neophodno je poštivati uputstva prema SINIAT tehničkoj dokumentaciji koja detaljno određuju konstrukciju zida kako bi se izbegle deformacije u eksploataciji.
Gipskartonski zidovi ne povećavaju stalno opterećenje kod proračuna međukatna konstrukcije i ostalih konstruktivnih elemenata. Ostvaruje se ušteda u dimenzioniranju konstrukcije jer je težina prosječnog gipskartonskog zida 75 kg/m2.
Za razliku od zidanih zidova, gipskartonski zidovi ne zahtjevaju vertikalne i horizontalne armirano betonske serklaže. U okviru zidova formiraju se fleksibilne dilatacijske spojnice ukoliko je dužina zidova veća od 10 metara (>10 m).
Deformabilnost strukture gipskartonskih pregradnih zidova pruža veću otpornost kod seizmičkih utjecaja u odnosu na zidane zidove.
Da bi se izbjegle deformacije od opterećenja, postavljaju se ‘klizni spojevi’ na gornjem kraju gipskartonskog zida. 
Ovakav sistem gradnje omogućuje arhitektonsku slobodu u projektima pregrađivanja interijera, budući da se gipskartonske ploče lako i brzo mogu demontirati, ne remeteći aktivnosti unutar samog objekta.
I na kraju, ali ne i manje važno, gipskartonski zid predstavlja suhu i čistu tehnologiju građenja.


Zidani zidovi:
Izvođenje ovih pregradnih zidova vrši se punim i šupljim blok opekama s vertikalnim šupljinama (max 55%). Ovakvi sistemi imaju sljedeća ograničenja:

  •  Površina zida bez serkalža ne smije biti veća od 18m2
  •  Visina zida bez serkalaža <3.5m
  •  Dužina zida bez serkalaža <6m  

U slučajevima kada arhitektura zahtjeva veće dimenzije pregradnih zidova, zidani zidovi će biti ojačani armirano betonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima. U posebnim slučajevima ojačanja se izvode slojem morta s armiranjem čeličnim mrežama ili staklenim vlaknima.


Centura planseului – završna konstrukcija
Stalpisor intermediar – stupovi 
Centura intermediara - međukatna konstrukcija
Hi - visina
Hetaj – visina objekta

Nedostaci zidanih zidova:

  •  veliko stalno opterećenje međukatna konstrukcije (~ 250kg / m2) u usporedbi sa gipskartonskim zidovima (~ 75kg / m2), zahtjeva povećanje konstruktivnih elemenata i povećanje troškova izgradnje konstrukcije.
  •  izrada armirano betonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža utječe na povećanje troškova i dužinu trajanja građenja.
  •  Složenije projektiranje: uslijed seizmičkih zahtjeva i uvijeta izbegavanja deforacije zidanih zidova
  •  Izmjene u interijeru zahtjevaju složene aktivnosti na rušenju, koje ograničavaju upotrebu cijelog objekta, što je značajan nedostatak u usporedbi s gipskartonskim zidovima.
  •  Tehnologija zidanja je mokar postupak koji zahtjeva dodatna čišćenja i radove na samom objektu.

Zaključak
Značajne razlike između ova dva sistema, kao i njihovi ograničavajući faktori, navode veliki broj prednosti gipskartonskih zidova u odnosu na zidane zidove, što ih čini pravim izborom u modernom graditeljstvu.

Za sva pitanja ili tehničku podršku u sistemu Suhe gradnje, obratite nam se preko SINIAT web stranice

Pogledajte ostale članke