Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

Stropovi, kao i zidovi, se moraju zasebno uzeti u obzir kod zahtjeva koji se odnose na opća akustična svojstva u prostoriji. Dok su zidovi najčešće korišteni za poboljšanje zvučne izolacije, stropovi također mogu poboljšati akustična svojstva u prostoriji apsorpcijom zvuka. Dva su tipa akustičnih stropova: stropovi za apsorpciju zvuka i stropovi za poboljšanje zvučne izolacije. Ova dva rješenja su tehnički različita i koriste se za rješavanje različitih problema.

APSORPCIJA ZVUKA POMOĆU STROPA

Izvor zvuka – koji bi se normalno reflektirao od svih površina u prostoriji poput zidova, stropova, podova, namještaja itd. – se apsorbira sustavom akustičnog stropa u svrhu smanjenja jačine zvuka i povećanja jasnoće.

Kod sustava stropova za apsorpciju zvuka koriste se perforirane gipskartonske ploče ili akustične stropne ploče.

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

Kako gipskartonski strop može reducirati jačinu zvuka?
Kada emitirani zvuk dotakne površinu, dio njegove ukupne energije se reflektira dok se ostatak apsorbira, kako je prikazano na dijagramu s desne strane.

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

U prostoriji (bez bilo kakvog apsorbirajućeg materijala), emitirani zvuk će se reflektirati od svih površina, što će za posljedicu imati miješanje različitih refleksija koje zajedno tvore jeku. Ova jeka smanjuje jasnoću zvuka, koji postaje buka. Nelagoda prostorije je često povezana sa ovim fenomenom koji se zove reverberacija.

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

Dodavanje apsorbirajućih materijala na reflektirajuće površine je jedan od najčešćih načina poboljšanja akustične udobnosti u zgradama. Stropni sustavi za apsorpciju zvuka koriste ploče za apsorpciju zvuka, posebno projektirane u svrhu smanjenja reverberacije zvuka i na taj način smanjenja jeke. One također povećavaju jasnoću govora omogućavajući da se jasno čuje, kao i njegovo razumijevanje.

KAKO ODABRATI NAJBOLJI AKUSTIČNI STROP ZA MOJ PROJEKT?

Za odabir odgovarajućeg sustava akustičnog stropa morate definirati:

  • Izvor i snagu zvuka generiranog unutar prostorije;
  • Namjenu prostorije (uključujući ograničenja građevinske regulative);
  • Postojeće apsorpcijske površine unutar prostorije.

Iz navedenoga, moguće je odabrati odgovarajući sustav u svrhu postizanja željenog vremena reverberacije ili koeficijenta apsorpcije.

Pogledajmo kako se mjeri zvuk i kako odabrati najbolji sustav akustičnog stropa.

KLASIFIKACIJA AKUSTIČNOSTI

Vaš odabir sustava akustičnog stropa se mora temeljiti na klasifikaciji akustičnosti zgrade.

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

KAKO SE MJERI APSORPCIJA ZVUKA?

Razina upijanja materijala se mjeri koeficijentom apsorpcije zvuka α, koji ovisi o frekvenciji. Izmjereni koeficijent apsorpcije αw (alpha Sabine) uspoređuje relativnu količinu apsorpcije (kada apsorpcijski spektar nije nužno dostupan), gdje više vrijednosti αw predstavljaju bolja svojstva apsorpcije zvuka sustava.

Ovi koeficijenti apsorpcije zvuka definiraju razrede akustičnih svojstva i navedeni su u normama EN ISO 11654.

Razredi apsorpcije zvuka aw
A 0,90; 0,95; 1,00
B 0,80, 0,85
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E 0,15; 0,20; 0,25
Nije klasificirano 0,00; 0,05; 0,10

Proizvodi i sustavi razreda A imaju najbolja svojstva apsorpcije i značajno poboljšavaju akustičnu udobnost. Proizvodi i sustavi sa koeficijentom nižim od 0,1 se uopće ne smatraju kao apsorpcijski, jer se većina zvuka reflektira od njihovih površina. Na primjer, prvi crtež ilustrira betonsku konstrukciju gdje se većina zvuka reverberira dok je izmjerena apsorpcija zvuka približno jednaka 0 (αw =0). Na drugom crtežu, samo 25% zvuka se reverberira, tako da je izmjerena apsorpcija zvuka približno jednaka 75% (αw = 0,75).

Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju
Akustični stropovi za apsorpciju zvuka i zvučnu izolaciju

Različiti tipovi zgrada imaju različite zahtjeve svojstava apsorpcije zvuka. Kino dvorane, hoteli ili koncertne dvorane, na primjer, zahtijevaju veću razinu apsorpcije zvuka, tako da se primjenjuju razredi apsorpcije A ili B. Za ostale zgrade, može biti dovoljan nizak koeficijent apsorpcije (razred D ili E) kako bi se osigurala akustična udobnost. Razredi apsorpcije zvuka nisu definirani za određene tipove zgrada, međutim većina propisa se odnosi na razred C. Propisi koji se odnose na zvuk, obično definiraju vrijeme reverberacije.

ZVUČNA IZOLACIJA STROPOVA

Fizički principi koji opisuju zvučnu izolaciju lagane konstrukcije primjenjivi su na stropove na isti način kao i na zidove. Zvučna izolacija se poboljšava na isti način, tj. koristeći odgovarajuće gipskartonske ploče te elemente za montažu. Međutim, elementi za montažu koji mogu poboljšati zvučnu izolaciju nisu isti kod sistema zidova i stropova jer su prvi vertikalni a drugi horizontalni. U svrhu povećanja zvučne izolacije stropova, mogu se koristiti odgovarajuća akustična ovješenja, spojnice ili konektori, ovisno o specifičnosti projekta.

SUSTAVI AKUSTIČNIH STROPOVA SINIAT

Siniat nudi veliki broj perforiranih akustičnih ploča s kojima se izvode sustavi akustičnog stropa. Perforirane akustične ploče dolaze u različitim veličinama i oblicima i također mogu biti postavljene na zidove i obloge, u svrhu postizanja potrebnih akustičnih svojstava.

Slika tehničkog savjetnika koji gleda u monitor i preko telefona razgovara sa klijentom.

POMOĆ ZA VAŠ PROJEKT

Niste sigurni koju gipsanu žbuku ili glet masu iz Siniat ADERA asortimana trebate odabrati za Vaš projekt ili trebate dodatne informacije?

Kontaktirajte naše tehničke savjetnike.

Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja

Ispitana i certificirana rješenja

Predani održivoj gradnji