Metalni profil UA50 NIDA Metal - Siniat

UA50 je tanki pocinčani metalni profil, debljine 2 mm i s presjekom u obliku slova U, hladnooblikovan s perforacijom sa strane.

Više informacija

Područja primjene:

  • omogućuje pričvršćivanje metalnih profila kao ojačanje (UA) na metalnu nosivu potporu ili između njih,
  • koriste se kao potkonstrukcija prilikom montaže pregradnih zidova te za izradu obloga, šahti i samonosivih stropova;

Klasa vatrootpornosti: A1
Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja
Ispitana i certificirana rješenja
Predani održivoj gradnji