Kutnik za UA75 NIDA Metal

Kutnik UA 75 za spajanje UA 75 profila debljine 2 mm, poprečnog presjeka u obliku slova L, hladnooblikovan.

Više informacija

Područja primjene:

  • omogućuje pričvršćivanje metalnih profila kao ojačanje (UA) na metalnu nosivu potporu ili između njih,
  • koriste se kao potkonstrukcija prilikom montaže pregradnih zidova te za izradu obloga, šahti i samonosivih stropova;

Povezani dokumenti

Povezani dokumenti

Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja

Ispitana i certificirana rješenja

Predani održivoj gradnji