SMART TOP

Smart Top je bijeli mineralni prah na bazi gipsa, prethodno pomiješan sa mineralnim dodacima i aditivima koji osiguravaju povećanu adheziju i plastičnost. Kada se miješa s vodom, dobiva se homogena masa, produljenog vremena vezivanja vrhunske obradivosti.

Više informacija

Područja primjene:

  • Koristi se za ispunu i obradu spojeva između gipskartonskih ploča.
  • Ovaj materijal se ugrađuje uz primjenu mikroperforirane papirnate trake za prostore sa niskom vlagom ili pomoću traka od staklenih vlakana za područja sa zahtjevima otpornosti na vatru ili povećanom vlagom.
  • Zbog optimalnog vremena vezanja, Smart Top masa idealno je rješenje za manja gradilišta i renovacije.

Prednosti:

  • lagano se ugrađuje
  • povećana prionjivost i plastičnost
  • lagano se brusi
Klasa vatrootpornosti: A1

Povezani dokumenti

Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja

Ispitana i certificirana rješenja

Predani održivoj gradnji