Adera PRIMER UNIVERSAL

ADERA PRIMER UNIVERSAL predstavlja jednokomponentni proizvod, na bazi akrilne disperzije i aditiva.

Više informacija

Područja primjene:

  • koristi se na pozicijama koje posjeduju svojstvo visokog upijanja vode
  • primjena na pozicijama unutrašnjih zidova i stropova s ciljem poboljšanja veze između podloge i materijala nanošenja

Povezani dokumenti

Povezani dokumenti

Inovativna, inteligentna i učinkovita rješenja

Ispitana i certificirana rješenja

Predani održivoj gradnji